שרון עזריה 

זמרת. יוצרת.

Singer. Song writer

Sharon Azarya